Terug van worden naar zijn.

Zonder omwegen direct naar de kern.

 

 

 

Mogelijkheden tot zelfonderzoek  

 

 

Chatgesprek van een uur

 

Via messenger.

Een diepgaand gesprek en ervaren van wat er nu is.

 

 

Sessie van een uur

 

Een directe confrontatie met wat je zou willen en met wat er werkelijk is.

Het zien van eigen verantwoordelijkheid.

 

 

Diepergaande sessie van anderhalf uur

 

*Een directe confrontatie met wat je zou willen en met wat er werkelijk is.

*Het wakker worden van je lichaam. Het bewust worden van het non-verbale.

*Uiten van emoties

*Je bewust worden van wat je nu voelt en denkt.

*Het zien van eigen verantwoordelijkheid.

 

Er vindt eerst een intake-gesprek plaats, via mail, om te kijken of dit is wat je wilt. 

 

  

Toelichting:

 

Onze ware natuur is ontspannen zijn. Het tegenovergestelde van de spanning die we veelal in ons dagelijkse leven ervaren.

 

Met de toekomst in het vizier lijken we steeds op weg te zijn. Op weg naar iets dat in feite niet bestaat. Want bestaat de toekomst ergens anders dan in je hoofd, in je gedachten?

Zie jij de toekomst daar waar je je nu op dit moment bevindt?

 

Wat er werkelijk is is een voortdurend en eeuwig nu. Op dit moment immers is er geen verleden, geen toekomst anders dan alleen in je hoofd, in je denken.

 

Eén zijn met de natuur is ontspannen zijn in jouw eigen natuurlijkheid. Dat kan alleen in dit moment.